Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

W północno-zachodniej Hiszpanii położone jest Santiago de Compostela. Miasto to jest trzecim obok Rzymu i Jerozolimy ważnym miejscem pielgrzymkowym całej chrześcijańskiej Europy. Santiago de Compostela związane jest z osobą apostoła Jakuba, który prowadził ewangelizacyjną misję na obszarze Hiszpanii. W 813 roku w miejscu, w którym zbudowano katedrę pod jego wezwaniem został odkryty grobowiec świętego. Początkowo w miejscu grobu świętego Jakuba znajdowała się kaplica zbudowana na polecenie króla Asturii Alfonsa II Cnotliwego. Był on pierwszym pielgrzymem, który odwiedził grób świętego Jakuba. Dwa wieku później na miejscu kaplicy zbudowano monumentalną katedrę. Już w okresie średniowiecza Santiago de Compostela było miejscem licznych pielgrzymek. Już wtedy do Santiago wytyczonych zostało kilka szlaków pielgrzymkowych, które prowadzą do Santiago także dzisiaj. Szlak świętego Jakuba oznakowany jest żółtymi strzałkami i muszlami świętego Jakuba. Poza katedrą pod wezwaniem świętego Jakuba w Santiago de Compostela warto również zobaczyć Muzeum Katedralne, a zwłaszcza jego Kaplicę Relikwii. Spośród zabytków tego miasta na uwagę zasługuje także benedyktyński klasztor San Martin Pinaro oraz Klasztor Sierot. Interesującym zabytkiem w Santiago de Compostela jest także Pałac Rajoy, w którym mieści się dzisiaj miejski ratusz.