Piękne miasto Girona

Piękne miasto Girona

W północno-wschodniej Hiszpanii położone jest miasto Girona. Miasto leży nad zbiegiem 4 rzek: Onyar, Guell, Galligants i Ter. W czasach antycznych obszar zajmowany przez Gironę zamieszkały był przez plemiona Iberów, którzy zostali podbici przez wojska rzymskie. Po zakończeniu odbojów Rzymianie założyli w miejscu dzisiejszej Girony obóz warowny o nazwie Gerunda. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto przechodziło z rąk do rąk. Początkowo władali nim Maurowie, następnie Goci, a ostatecznie Frankowie. Na przełomie XIII i XIV wieku znaczą liczbę mieszkańców miasta stanowili Żydzi. Zachowała się po nich piękna, pełna zabytków dzielnica. Gironę nazywa się „ nieśmiertelnym miastem”. Jak wyliczono w ciągu długich lat swego istnienia miasto było oblegane 30 razy. Do najcięższych dni w dziejach miasta należą dni trwającego 7 miesięcy oblężenia w 1809 roku. Miasto było wówczas oblegane przez wojska cesarza Napoleona. Miasto Girona podzielone jest na dwie części przez przepływającą przez miasto rzekę Onyar. Stare Miasto położone jest w południowej części miasta. Najpiękniejszym zabytkiem w obrębie otoczonego murami obronnymi Starego Miasta jest Catedral de Girona. Budowę świątyni prowadzono, z przerwami, od XI prawie do XVII wieku. Innym sakralnym zabytkiem miasta jest kościół pod wezwaniem świętego Feliksa.