Krótka historia Hiszpanii

Krótka historia Hiszpanii

Po zajęciu Półwyspu Iberyjskiego przez Rzymian tereny dzisiejszej Hiszpanii znalazły się w strefie wpływów kultury rzymskiej. Kolejnym etapem rozwoju hiszpańskiej sztuki było zajęcie Hiszpanii przez Wizygotów. W tym okresie Hiszpania znalazła się pod wpływem rodzącej się właśnie kultury chrześcijańskiej. W VIII wieku po zajęciu Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów na terenie Hiszpanii rozwijała się równolegle kultura chrześcijańska oraz sztuka islamu. W tym okresie jedyną częścią Hiszpanii, która pozostała wolna od dominacji arabskiej była Asturia. W Asturii rozwinęła się więc sztuka karolińska. W XI i w XII wieku za sprawą ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostella w Hiszpanii zaczęła rozwijać się sztuka romańska. W tym okresie na terenie Hiszpanii wznoszono wiele nowych świątyń. W tym czasie powstały także dwie szkoły artystyczne: katalońska oraz kastylijska. Po okresie rekonkwisty w XI wieku w architekturze hiszpańskiej narodził się bardzo dekoracyjny styl noszący nazwę mudejar. Od końca wieku XII do wieku XV na terenie Hiszpanii dominował styl gotycki. W architekturze tego okresu budowano charakterystyczne tylko dla Hiszpanii katedry o charakterze obronnym i o mocno podkreślonych poziomych liniach i bogatej dekoracji. Najlepszym przykładem tego typu katedry jest katedra w Segovii.