Piękne zabytkowe miasto

Piękne zabytkowe miasto

Przepięknym, zabytkowym miastem Hiszpanii jest Grenada. Miasto to położone jest w południowej części Hiszpanii. Jest miastem o bardzo długiej historii. Pierwotnie w miejscu tym znajdowała się ibero celtycka osada, która została podbita przez Kartaginę. W czasie II wojny punickiej została podbita przez Rzymian. W VIII wieku Grenada została podbita przez Arabów. Miastu nadana została wówczas nazwa Garnata al-Yahud. Największy rozwój miasto przeżywało w latach 1238 – 1492. W tym okresie miasto było stolicą Emiratu Grenady. Z tego okresu pochodzi najwspanialszy zabytek Grenady, którym jest warowny zespół pałacowy Alhambra. Alhambrę zbudowano w wieku XIII, a następnie aż do wieku XV ciągle rozbudowywano. W czasach największej świetności Alhambra otoczona była potężnymi murami obronnymi. Elementem tych murów były 24 wieże i 4 baszty. Nazwa tego warownego zespołu pałacowego pochodzi podobno od koloru murów twierdzy, które przybierały czerwony kolor kiedy nad Grenadą zachodziło słońce. Alhambra w czasach swej świetności była centrum politycznym, kulturalnym, naukowym i religijnym. Została zdobyta w 1492 roku, przetrwała w świetnym stanie do czasów współczesnych, miała bowiem szczęście i nie została zniszczona przez katolickich władców Hiszpanii. Dlatego możemy podziwiać dzisiaj wspaniałe wnętrza pałacu.