Hiszpańska prowincja Kordowa

Hiszpańska prowincja Kordowa

Jedną z hiszpańskich prowincji jest prowincja Kordowa. Stolicą tej prowincji jest miasto o tej samej nazwie. Najważniejszym zabytkiem Kordowy jest La Mezquita-Catedral, czyli Meczet-Katedra. Budowla ta liczy ponad 22 tysiące metrów kwadratowych. W jej wnętrzu znajduje się 17 naw, które zostały utworzone przez 800 kolumn. Na kolumnach tych opierają się niezwykle delikatne łuki w kolorze beżowo-czerwonym. Meczet-Katedra z zewnątrz przypomina potężną twierdzę. Świątynia otoczona jest wzniesionym z piaskowca murem . Mur ten zwieńczony jest blankami. Największa ozdobą zewnętrznych ścian świątyni są portale. Świątynia ta została zbudowana w miejscu, w którym znajdowała się przed wiekami rzymska świątynia. Na miejscu tej świątyni Wizygoci wznieśli chrześcijańską świątynię pod wezwaniem świętego Wincentego. Po zajęciu Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów w części świątyni powstał muzułmański dom modlitwy. Przez następne stulecia, aż do wieku X, dom modlitwy rozbudowano czyniąc z niego potężny meczet. Zwiedzając świątynię, warto udać się także do zakrystii, w której przechowywana jest wykonana ze złota i srebra monstrancja, której autorem jest Heinrich von Arfe. W zakrystii świątyni przechowywana jest również rzeźba nieznanego autora, która przedstawia postać ukrzyżowanego Chrystusa. Rzeźba ta została wykonana z kości słoniowej.